Allmänt om ekonomi

Pengar är viktigt för de flesta människor och kanske något av det viktigaste som finns. Det är pengar som gör det möjligt i dagens samhälle att skaffa prylar, mat och att uppleva nöjen. Och det är för pengarnas skull man går upp varje vardag och åker till jobbet. Det finns till och med många som utför kriminella aktiviteter för att få tag i så mycket pengar som möjligt. Pengar är helt enkelt något som är mycket eftertraktat och det är det som styr hur mycket makt ett land har i världen.

Ekonomi  är egentligen benämningen på allt möjligt när det kommer till pengar. Det kan vara ens personliga ekonomi som innebär bland annat hur mycket pengar man har eller hur man planerar att använda sina pengar eller så kan det vara ett helt lands ekonomi. Ordet kommer som så mycket annat ifrån grekiskan från början. Ekonomi innebär i en bredare mening hur man använder sina resurser som mer eller mindre är begränsade.

Det har alltid varit viktigt att veta hur man ska använda sina resurser på bästa sätt för att få dem att räcka till så mycket som möjligt och så länge som möjligt. Tidigare var det kanske med mat och hushåll men sedan det monetära systemet slog igenom i världen är det framför allt de ekonomiska och rent monetära resurserna som vanliga människor måste lära sig att använda på bästa sätt. Många börjar i viss mån ägna sig åt ekonomi redan som barn och sparar sina pengar i exempelvis en spargris och äldre kanske investerar i aktier och så vidare. Att vara duktig på att planera sin ekonomi är en viktig förutsättning för att ha ett fungerande liv i dagens samhälle och att ha ekonomiska problem kan leda till stora bekymmer för människor.

Ekonomi är alltså något som finns och är relevant inom alla samhällsområden och det är det som i grund och botten all politik handlar om, nämligen hur ekonomiska resurser ska fördelas. Hade ett samhälle haft oändligt med resurser så hade man ju kunnat satsa stort inom alla områden. Ekonomi är också något som är av yttersta vikt inom företagsvärlden och det är i många fall grundorsaken till att företag skapas över huvud taget. Det finns både problem och fördelar med ett ekonomiskt monetärt system, en fördel är att man bara behöver koncentrera sig på just pengarna och inte lägga energi på att exempelvis skaffa mat eller bygga hus själv, ett problem är att pengar ofta kommer i första hand för många människor vilket leder till att man så att säga går över lik för att tjäna dem. Därför är det många som är kritiska till den så kallade kapitalismen och man menar att den inte tar hänsyn till exempelvis miljön.