Bostadsrätt VS hyresrätt

Bostadsrätt VS hyresrätt

När det gäller boende så brukar det vara en ganska stor del av hushållets utgifter per månad och genom att se över ditt boende kan du spara pengar eller få ett mer kvalitativt boende för samma pengar. Här ska vi ta upp för- och nackdelar med att bo i hyresrätt respektive bostadsrätt. En hyresrätt är … Läs mer

Ludwig von Mises och den österrikiska skolan

Ludwig von Mises och den österrikiska skolan

Studerar man nationalekonomi i Sverige idag är den österrikiska skolan underrepresenterad, om ens nämnd över huvud taget. Istället är det keynesianismen som primärt lärs ut. Keynesianismens idé bygger på att staten ska ha möjlighet att mildra konjunktursvängar och påverka marknaden genom politiska ingrepp. Den österrikiska skolan säger i princip tvärtom: ett socialistiskt samhälle som försöker … Läs mer

Nyckeltal visar företagets ekonomiska ställning

Nyckeltal visar företagets ekonomiska ställning

Inom företagsekonomi talar man ofta om finansiella nyckeltal. Du kanske har hört talas om uttryck som soliditet, likviditet och bruttovinstmarginal. I den här artikeln ska vi gå igenom några av de vanligaste nyckeltalen, hur man tolkar dem och varför nyckeltalen är viktiga att känna till. Vad är nyckeltal? Finansiella nyckeltal är hjälpmedel för ekonomer och … Läs mer

Privatekonomi

Privatekonomi

Att ha en god ekonomi är något som flertalet önskar sig. Det är för många viktigt att ha en stabil ekonomi som gör att det känns tryggt. För att nå dit så kan det krävas hårt arbete och en medvetenhet om ekonomi. Utan detta finns det risk för att ekonomin inte har möjlighet att stabilisera … Läs mer

Lite om mervärdesskatt

Lite om mervärdesskatt

Mervärdesskatt brukar i folkmun kallas för moms. Det kommer från att skatten tidigare hette mervärdesomsättningsskatt. Den infördes i Sverige år 1960 som en tillfällig skatt, men den blev kvar under lite andra namn och former. Moms är något som betalas av slutkonsumenten och som går till staten. Beroende på vad det är för typ av … Läs mer

Allmänt om privatlån

Allmänt om privatlån

Det finns idag en mängd olika typer av privatlån. Ett privatlån är en form av lån du som privatperson kan ta, med eller utan säkerhet. Bland de olika typer av privatlån som finns så är de vanligaste blancolån, bolån och billån. Det kan finnas en mängd olika anledningar till att du har behov av att … Läs mer

Så lite kan svenskarna om ekonomi

Så lite kan svenskarna om ekonomi

Ekonomin och hur den fungerar har aldrig varit lika väl förstått som det är idag. Politiker och media (med fler) lägger en stor mängd av sin tid med att diskutera saker som hur ekonomin bäst organiseras och hur ekonomin kommer att gå i framtiden. Med tanke på den viktiga rollen ekonomin har på våra liv … Läs mer

Vad menas med BNP?

Vad menas med BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, delat med antal medborgare i ett land är vad som kallas BNP per capita. Det kännetecknar en nations tillverkning av varor och tjänster i hänseende till befolkningsutveckling. Vanligen mäter man en viss tidsperiod, till exempel ett år. Faktum är att Sverige har haft en bristfällig utveckling av BNP per capita efter att finanskrisen … Läs mer

Studera till ekonom i Göteborg

Studera till ekonom i Göteborg

När man talar om ekonomutbildningar är det oftast Handelshögskolan i Stockholm som omnämns först, och som den mest prestigefulla utbildningen. Det finns dock en handelshögskola även i Sveriges näst största stad, nämligen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som definitivt håller måttet. Handelshögskolan i Göteborg erbjuder den som vill studera ekonomi ett kandidatprogram i ekonomi som helt … Läs mer

Ekonom – utbildning och yrke

Ekonom – utbildning och yrke

Ekonomer arbetar inom många olika områden. De flesta som arbetar som ekonomer har också genomgått minst en kandidatexamen vid ett av landets alla högskolor/universitet. En del jobb kräver dock ingen utbildning, ska man exempelvis arbeta som ekonomiassistent så räcker det ofta med en gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi. Många som genomgått en eftergymnasial utbildning inom … Läs mer