Så lite kan svenskarna om ekonomi

Så lite kan svenskarna om ekonomi

Ekonomin och hur den fungerar har aldrig varit lika väl förstått som det är idag. Politiker och media (med fler) lägger en stor mängd av sin tid med att diskutera saker som hur ekonomin bäst organiseras och hur ekonomin kommer att gå i framtiden. Med tanke på den viktiga rollen ekonomin har på våra liv … Läs mer

Vad menas med BNP?

Vad menas med BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, delat med antal medborgare i ett land är vad som kallas BNP per capita. Det kännetecknar en nations tillverkning av varor och tjänster i hänseende till befolkningsutveckling. Vanligen mäter man en viss tidsperiod, till exempel ett år. Faktum är att Sverige har haft en bristfällig utveckling av BNP per capita efter att finanskrisen … Läs mer

Studera till ekonom i Göteborg

Studera till ekonom i Göteborg

När man talar om ekonomutbildningar är det oftast Handelshögskolan i Stockholm som omnämns först, och som den mest prestigefulla utbildningen. Det finns dock en handelshögskola även i Sveriges näst största stad, nämligen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som definitivt håller måttet. Handelshögskolan i Göteborg erbjuder den som vill studera ekonomi ett kandidatprogram i ekonomi som helt … Läs mer

När ekonomi leder till konflikt

När ekonomi leder till konflikt

Pengar är viktigt i dagens samhälle – kanske det viktigaste man kan ha i livet förutom nära och kära som bryr sig om en. Pengar styr nämligen större delen av våra liv, från hur vi bor till vad vi äter, vad vi har på oss och vad vi gör på vår lediga tid. Därför är … Läs mer

Passiva inkomster

Passiva inkomster

Att få pengarna att växa medan man sover är en dröm som många har. Kan man bli ekonomiskt oberoende genom att enbart ha passiva inkomster? Det är en tuff fråga och beror på den person man frågar för att veta hur mycket pengar som behövs. Klart är för att kunna få bollen i rullning, alltså … Läs mer

Lite om näringsliv

Lite om näringsliv

Näringsliv används som ord och uttryck för att beskriva alla verksamheter som är värdeskapande och därmed relevanta inom ekonomin. Det brukar i allmänhet dock användas när man talar om vad som sker inom företagsvärlden och företagskulturen runt om i världen. Exempelvis brukar man diskutera toppar inom näringslivet och då mena chefer på olika stora företag … Läs mer

Om personlig ekonomi

Om personlig ekonomi

För de allra flesta, förutsatt att man inte är ekonomiskt oberoende, är det viktigt att man planerar sin personliga ekonomi på ett bra sätt. En bra grundregel är att man inte ska leva över sina tillgångar, det vill säga, man ska inte spendera mer pengar än vad man har råd att göra av med. För … Läs mer

Lite om marknadsekonomi

Lite om marknadsekonomi

Marknadsekonomi kallas det sociala ekonomiska system som baseras på arbetsfördelning där det är utbud och efterfrågan som styr hur priset på tjänster och olika varor ska se ut. Man kan säga att det är motsatsen till planekonomin som istället förespråkar ett system där en statlig regering bestämmer och kontrollerar olika priser. Även om man kan … Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

När det kommer till ekonomi i olika former är det viktigt med utbildning inom området för att exempelvis ett lands ekonomi ska fungera så bra som möjligt. Men det är också av högsta vikt inom företagsvärlden och i offentlig sektor. En av de svenska skolor som brukar vara högt rankade internationellt är just Handelshögskolan i … Läs mer

Lite om företagsekonomi

Lite om företagsekonomi

Ett område där ekonomi kanske är särskilt viktigt som ämne är just inom företag och företagande. Det är i mångt och mycket grundorsaken till att ett företag skapas, nämligen för att tjäna pengar. Därför är just företagsekonomi ett ämne som ges mycket utrymme inom många utbildningar och som är en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Ämnet … Läs mer