Lite om företagsekonomi

Ett område där ekonomi kanske är särskilt viktigt som ämne är just inom företag och företagande. Det är i mångt och mycket grundorsaken till att ett företag skapas, nämligen för att tjäna pengar. Därför är just företagsekonomi ett ämne som ges mycket utrymme inom många utbildningar och som är en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Ämnet behandlar alla aspekter när det kommer till hur ett företag behandlar sina resurser.

I Sverige finns det utbildningar inom de flesta högskolor och universitet och man kan läsa företagsekonomi både inom program och i enskilda kurser. Den kanske största högskolan i Sverige inom området är Handelshögskolan i Stockholm som är särskilt inriktad på ekonomiska aspekter av utbildningar.

När det kommer till forskning inom området företagsekonomi så sker det främst inom två områden eller inriktningar. Dessa är analytiska inriktningar samt tolkande inriktningar där den analytiska riktar in sig på samband i ekonomin och begrepp så som effektivitet inom ekonomi. Den tolkande inriktningen ägnar sig mer åt maximering av resurser och aspekter kring detta.

I många länder är dock inte företagsekonomi ett eget ämne med ett eget begrepp utan ingår istället under utbildningar som ägnar sig åt marknadsföring och andra områden som har med ekonomi att göra. Ämnet kommer från början som eget ämne från Tyskland och det är i från de tyska skolorna inom företagsekonomi som Sverige har hämtat inspiration på området. Bland annat var många av de första professorerna inom området i Sverige från just Tyskland. Ämnet uppstod i Sverige i början på 1900-talet och sedan dess har Sverige producerat ett antal professorer inom ämnet som har gjort avtryck även utomlands. Ett av de viktigaste områden inom företagsekonomi är redovisning.