Lite om marknadsekonomi

Marknadsekonomi kallas det sociala ekonomiska system som baseras på arbetsfördelning där det är utbud och efterfrågan som styr hur priset på tjänster och olika varor ska se ut. Man kan säga att det är motsatsen till planekonomin som istället förespråkar ett system där en statlig regering bestämmer och kontrollerar olika priser. Även om man kan tro att vi i västvärlden har en marknadsekonomi så har inget land i praktiken någonsin varit en renodlad marknadsekonomi utan de allra flesta är blandekonomier i olika stor utsträckning.

Även om en marknadsekonomi är en typ av system där marknaden styr så har ändå staten en roll i att se till och definiera de regler som ska gälla inom systemet. De flesta är överens om att staten bör vara inblandad i någon mån men det debatteras ofta i vilken utsträckning de ska vara inblandade. Det finns lite olika typer av marknadsekonomier bland annat mutalistiska marknadsekonomier och kapitalistiska marknadsekonomier där kapitalistisk marknadsekonomi står för en syn där det ekonomiska systemet bestämmer vad det är som ska produceras i ett land eller globalt sett. Om fler köper en vara så ska fler av den sorten produceras och mindre av andra.