Handelshögskolan i Stockholm

När det kommer till ekonomi i olika former är det viktigt med utbildning inom området för att exempelvis ett lands ekonomi ska fungera så bra som möjligt. Men det är också av högsta vikt inom företagsvärlden och i offentlig sektor.

En av de svenska skolor som brukar vara högt rankade internationellt är just Handelshögskolan i Stockholm som bland annat omtalats i goda ordalag av den brittiska affärstidningen Financial Times . Det är en högskola som är privatägd och som ägnar sig åt utbildningar inom ekonomi. Skolan grundades år 1909 och har årligen runt 2 000 studenter som är fördelade över två olika kandidatprogram i ekonomi, tre doktorsprogram och sex olika masterprogram.

För att komma in på högskolan krävs det ofta höga betyg. De olika utbildningarna leder ofta till jobb inom höga positioner i företagslivet och många kända svenska personer har studerat vid skolan så som exempelvis Alexander Bard, Janne Josefsson, Kristian Luuk och Peter Wolodarski som idag är chefredaktör på Dagens Nyheter.

Det har också förekommit en rad anknytningar till skolan inom skönlitteraturen och i filmer så som i bland annat Snabba Cash där en av huvudpersonerna JW studerar vid skolan.