Så lite kan svenskarna om ekonomi

Ekonomin och hur den fungerar har aldrig varit lika väl förstått som det är idag. Politiker och media (med fler) lägger en stor mängd av sin tid med att diskutera saker som hur ekonomin bäst organiseras och hur ekonomin kommer att gå i framtiden. Med tanke på den viktiga rollen ekonomin har på våra liv är detta inte överraskande. Men det blir viktigare och viktigare att man som individ har koll på hur ekonomin fungerar; främst när det kommer till ens personliga ekonomi. Kunskap om ekonomin är nödvändig när i många livsviktiga beslut. När du till exempel vill köpa en bostad kan det vara bra med insikt i bostadsmarknaden och hur den fungerar. Men det är lika viktigt att förstå ränteläget eller vad för lån man kan eller får ta. Studier har visat att svenskar generellt har en dålig kunskap när det kommer till ekonomi. Det finns idag goda skäl att göra ändring på det.

Kunskapen om ekonomin

Det är en rapport från Finansinspektionen som har visat denna dåliga kunskap. Mer specifikt visade rapporten att problemet inte bara var en oförståelse för hur ekonomin fungerar och bristande kunskap om viktiga ekonomiska begrepp. Utan många hade stora problem med grundläggande matematik. Rapporten visade till exempel att en tredjedel inte kunde svara på frågan om hur mycket fem personer fick vardera om de delade upp två miljoner kronor mellan sig. Man såg även att många hade seriös problem med procenträkning. de flesta kan inte de mest grundläggande ekonomiska begreppen. Runt 40% kunde inte redogöra för vad ränta och inflation var. Kapaciteten att göra vuxna beslut om sina finanser är i stort baserad på att dessa grundläggande kunskaper finns. Det kan vara svårt att göra en smart investering om man inte har någon aning om vad en aktie är, eller varför man bör ha koll på inflationen, etc. Det är svårt att veta någonting om ränta utan att förstå hur procent fungerar, och då är man mer sannolik att ta snabblån med över 25% ränta.

Vad bör göras?

Problemen för den som inte har en grundläggande ekonomisk kunskap är potentiellt katastrofala. Individens dåliga beslut skadar i första hand hen själv eller hens familj. Men när många människor begår en typ av ekonomiska misstag systematiskt så kommer problemet att gå ut över samhället också. Det bästa exemplet i Sverige är antagligen det ansvarslösa låntagandet. Ohållbar långsiktig skuldbörda kommer orsaka vitt skilda problem; från saker som ens förmåga att köpa mat eller betala hyra till ens psykiska välmående. Rapporten visar att det främst är låginkomsttagare, unga och de som bor i hyresrätter, vilket är en indikation på att utbildningen är det grundläggande problemet. Så frågan vi bör ställa oss är hur ökar vi kunskapen om ekonomin? De flesta inser nog att detta är viktigt för samhället som helhet. blended learning i ekonomi för alla är kanske en bra lösning? Eller så kanske det är så enkelt som en stärkt ekonomisk utbildning i grundskolan.

azalea