Pruta på bolåneräntan – så gör du

Har man tagit ett banklån för att köpa sin bostad kan man tjäna på att regelbundet se över sina räntekostnader. Ibland verkar många tro att bolåneräntan är skriven i sten, men så är verkligen inte fallet. Genom att skaffa sig kunskap om ränteläget hos andra banker och andra faktorer som påverkar bolåneräntan kan man spara mycket pengar vid en förhandling.

Jämför olika bankers snitträntor

Börja med att kolla upp olika bankers snitträntor. Alla banker som erbjuder bolån redovisar sin snittränta på hemsidan, annars finns det smidiga jämförssajter att använda sig av. Har man tecknat bolån med rörlig ränta har man ofta större förhandlingsmöjligheter än med fast ränta. Detta beror på att man när man valt fast bolåneränta har bundit sig att betala räntan över en viss period, vanligen tre eller fem år. I detta fall kan man bli ersättningsskyldig mot banken för förlorade ränteintäkter om man skulle vilja lösa lånet i förtid, och det är inte säkert att man tjänar på att göra detta även om man hittar en bank som erbjuder lägre ränta. Med en rörlig ränta kan man dock ställa bankerna mot varandra och låta dem visa vem som kan ge det bästa erbjudandet. Banken vill inte förlora kunder, och kan oftast matcha lägre räntor om man står på sig.

Andra argument som fungerar

Har man haft löneförhandling och fått högre månadslön är det ofta ett bra argument att ta med till mötet med banken. Ett annat argument kan vara att man utfört renoveringar eller byggt ut huset, och på så vis höjt marknadsvärdet. Båda dessa argument är faktorer som minskar bankens risk med att låna ut pengar. Eftersom räntan egentligen är en riskpremie banken vill ha in är chansen stor att man kan förhandla ner den om man ser till att ha bra argument för hur risken kan minskas.

azalea