Studera till ekonom i Göteborg

När man talar om ekonomutbildningar är det oftast Handelshögskolan i Stockholm som omnämns först, och som den mest prestigefulla utbildningen. Det finns dock en handelshögskola även i Sveriges näst största stad, nämligen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som definitivt håller måttet.

Handelshögskolan i Göteborg erbjuder den som vill studera ekonomi ett kandidatprogram i ekonomi som helt enkelt kallas Ekonomprogrammet. Programmet är tre år långt och leder fram till en ekonomie kandidatexamen. Det är utformat för att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta inom både svenskt och internationellt näringsliv, något som bland annat speglas i utbildningens inriktningar. Det finns sammanlagt sju inriktningar, varav en är analytisk och sex är olika språkinriktningar. Det går således att kombinera studierna i ekonomi med studier i engelska, franska, spanska, tyska, japanska eller kinesiska, för att få en fördel på arbetsmarknaden och för att få kompetensen som krävs för att arbeta på marknader där just dessa språk talas. Som en del i språkinriktningarna ingår ett utbyte med en av universitetets partnerskolor, vilket betyder att man inte bara lär sig språket, utan också kulturen i landet där man kanske kommer att arbeta i framtiden.

Inom den analytiska inriktningen kan man välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi som huvudämne (på språkinriktningarna har man bara företagsekonomi och nationalekonomi som alternativ, eftersom språkstudierna ersätter det tredje alternativet). Väljer man företagsekonomi som huvudämne på språkinriktningen får man dessutom läsa särskilda kurser som fokuserar på internationella frågor. Det är med andra ord den ultimata ekonomutbildningen om man är intresserad av en internationell karriär. För den japanska och kinesiska språkinriktningen behöver man inga förkunskaper i språket, men om man väljer spanska, franska eller tyska som inriktning måste man ha läst till minst steg 3 på gymnasiet i det valda språket för att vara behörig till utbildningen. Övriga behörighetskrav, som gäller allmänt för hela utbildningen, är att ha läst Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.

Om du efter din utbildning ska flytta från en studentlägenhet till ett större boende, eller rent av flytta från Göteborg, kan det vara skönt att slippa bekymret med att städa bort tre års studentliv ur lägenheten. Lyckligtvis kan du enkelt hitta hjälp med flyttstäd i Göteborg på Prohomeservice.se.

azalea