Ekonom – utbildning och yrke

Ekonomer arbetar inom många olika områden. De flesta som arbetar som ekonomer har också genomgått minst en kandidatexamen vid ett av landets alla högskolor/universitet. En del jobb kräver dock ingen utbildning, ska man exempelvis arbeta som ekonomiassistent så räcker det ofta med en gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi. Många som genomgått en eftergymnasial utbildning inom ekonomi får sedan arbete inom redovisning. Marknaden för redovisningsarbete är stor och de flesta som börjar arbeta inom området kan på sikt bli revisorer. Andra börjar istället att arbeta inom finans, exempelvis inom banväsendet. Inom den branschen kan man bland annat arbeta med aktier och fonder. En anledning till att många läser ekonomiutbildningen är för att man får en bred grund att stå på, samtidigt som man kan ta sig in i branscher med mycket jobb.

Sveriges ekonomiska framtid

Många ekonomer med erfarenhet får ofta sia om ekonomisk framtid för den svensk ekonomin. I nuläget diskuteras det mycket gällande den svenska bostadsmarknaden och den eventuella kris som eventuellt är på väg. Man är främst orolig för att bankerna har lånat ut för mycket pengar, något som givetvis utgör ett stort problem ifall låntagarna inte kan betala tillbaka. Skulle många lånetagare få problem med återbetalningarna så skulle det också innebära att bostadspriserna kommer att rasa. Det skulle i sin tur leda till att många med bostadslån kommer få högre lån än vad deras bostäder är värda. I dagsläget är detta inte fallet trots att bostadspriserna har gått ned en aningen. Det handlar dock främst om psykologiska effekter i dagsläget, många har länge förväntat sig en prissänkning på bostäder vilket gör att man inte vill gå över en speciell gräns. Många har alltså blivit tveksamma till att köpa till de nuvarande priserna.

Den välrenommerade handelshögskolan

Den mest åtråvärda examen man kan erhålla i Sverige är den från handelshögskolan i Stockholm. Skolan har länge varit välrenommerad och placerat sig på bra platser i många internationella rankingar. Skolan har flera samarbeten med andra välrenommerade lärosäten utomlands och en del av skolans elever hamnar senare på toppjobb i exempelvis London. Skolan är väldigt populär vilket har lett till att man många ha bra betyg för att bli antagen. I de allra flesta fallen så måste man ha högsta betyg i alla ämnen för att kunna bli antagen. Ett annat alternativ är att skriva högskoleprovet med ett gott resultat. Vanligtvis krävs det att man får 1.8 eller högre på högskoleprovet för att bli antagen. Du kan klara ditt högskoleprov lättare om du studerar hur testet är uppbyggt i förhand .

azalea