När ekonomi leder till konflikt

Pengar är viktigt i dagens samhälle – kanske det viktigaste man kan ha i livet förutom nära och kära som bryr sig om en. Pengar styr nämligen större delen av våra liv, från hur vi bor till vad vi äter, vad vi har på oss och vad vi gör på vår lediga tid. Därför är det inte konstigt att pengar då och då leder till konflikter mellan människor.

Det första många tänker på när de hör ”konflikt” och ”pengar” är ett par som bråkar om sin gemensamma ekonomi. Just pengar är också en mycket vanlig anledning till split mellan makar och sambor – en undersökning som Nordea genomförde visade till exempel att hälften av alla par i Sverige bråkar om ekonomi ibland. I värsta fall leder sådana bråk till skilsmässa eller separation. För att undvika liknande konflikter är det viktigt att man talar om sina prioriteringar, och att man kanske ändrar upplägget på sin ekonomi om det skulle visa sig att dessa skiljer sig; separat ekonomi fungerar sannolikt bättre än delad, i ett sådant läge.

Andra konflikter sker snarare i arbetslivet, och kan till exempel handla om att man inte får den löneförhöjning man förväntat sig eller att en kund inte betalar sin faktura även efter upprepade påminnelser. Hur man bäst hanterar dessa situationer beror självklart på hur man är som person, och på de mer specifika omständigheterna. Generellt kan dock sägas att de två exempelsituationerna bör tacklas på olika sätt: i det förstnämnda fallet är det sannolikt bäst att i ett första steg ta ett personligt samtal med chefen, medan det i det andra fallet är för sent för att lösa problemet med samtal – då är det bättre att gå direkt på mer drastiska åtgärder, som att ta ärendet till inkasso. Något som gör det lättare att hantera konflikten är att ta hjälp av proffs gällande exempelvis delgivning under processen, vilket du bland annat kan få från Intrum.

azalea