Start

Privatekonomi

Privatekonomi

Att ha en god ekonomi är något som flertalet önskar sig. Det är för många viktigt att ha en stabil ekonomi som gör att det känns tryggt. För att nå dit så kan det krävas hårt arbete och en medvetenhet om ekonomi. Utan detta finns det risk för att ekonomin inte har möjlighet att stabilisera … Läs mer

Lite om mervärdesskatt

Lite om mervärdesskatt

Mervärdesskatt brukar i folkmun kallas för moms. Det kommer från att skatten tidigare hette mervärdesomsättningsskatt. Den infördes i Sverige år 1960 som en tillfällig skatt, men den blev kvar under lite andra namn och former. Moms är något som betalas av slutkonsumenten och som går till staten. Beroende på vad det är för typ av … Läs mer

Allmänt om privatlån

Allmänt om privatlån

Det finns idag en mängd olika typer av privatlån. Ett privatlån är en form av lån du som privatperson kan ta, med eller utan säkerhet. Bland de olika typer av privatlån som finns så är de vanligaste blancolån, bolån och billån. Det kan finnas en mängd olika anledningar till att du har behov av att … Läs mer

Så lite kan svenskarna om ekonomi

Så lite kan svenskarna om ekonomi

Ekonomin och hur den fungerar har aldrig varit lika väl förstått som det är idag. Politiker och media (med fler) lägger en stor mängd av sin tid med att diskutera saker som hur ekonomin bäst organiseras och hur ekonomin kommer att gå i framtiden. Med tanke på den viktiga rollen ekonomin har på våra liv … Läs mer

Vad menas med BNP?

Vad menas med BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, delat med antal medborgare i ett land är vad som kallas BNP per capita. Det kännetecknar en nations tillverkning av varor och tjänster i hänseende till befolkningsutveckling. Vanligen mäter man en viss tidsperiod, till exempel ett år. Faktum är att Sverige har haft en bristfällig utveckling av BNP per capita efter att finanskrisen … Läs mer

Studera till ekonom i Göteborg

Studera till ekonom i Göteborg

När man talar om ekonomutbildningar är det oftast Handelshögskolan i Stockholm som omnämns först, och som den mest prestigefulla utbildningen. Det finns dock en handelshögskola även i Sveriges näst största stad, nämligen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som definitivt håller måttet. Handelshögskolan i Göteborg erbjuder den som vill studera ekonomi ett kandidatprogram i ekonomi som helt … Läs mer

Ekonom – utbildning och yrke

Ekonom – utbildning och yrke

Ekonomer arbetar inom många olika områden. De flesta som arbetar som ekonomer har också genomgått minst en kandidatexamen vid ett av landets alla högskolor/universitet. En del jobb kräver dock ingen utbildning, ska man exempelvis arbeta som ekonomiassistent så räcker det ofta med en gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi. Många som genomgått en eftergymnasial utbildning inom … Läs mer

När ekonomi leder till konflikt

När ekonomi leder till konflikt

Pengar är viktigt i dagens samhälle – kanske det viktigaste man kan ha i livet förutom nära och kära som bryr sig om en. Pengar styr nämligen större delen av våra liv, från hur vi bor till vad vi äter, vad vi har på oss och vad vi gör på vår lediga tid. Därför är … Läs mer

Passiva inkomster

Passiva inkomster

Att få pengarna att växa medan man sover är en dröm som många har. Kan man bli ekonomiskt oberoende genom att enbart ha passiva inkomster? Det är en tuff fråga och beror på den person man frågar för att veta hur mycket pengar som behövs. Klart är för att kunna få bollen i rullning, alltså … Läs mer

Lite om näringsliv

Lite om näringsliv

Näringsliv används som ord och uttryck för att beskriva alla verksamheter som är värdeskapande och därmed relevanta inom ekonomin. Det brukar i allmänhet dock användas när man talar om vad som sker inom företagsvärlden och företagskulturen runt om i världen. Exempelvis brukar man diskutera toppar inom näringslivet och då mena chefer på olika stora företag … Läs mer

azalea